Cursos disponibles

Curs presencial en aula virtual que es basa en dos mòduls, el contingut dels quals conté parts del mòdul de compres del mòdul de logística (MM) i vendes del mòdul Vendes i Distribució (SD).

Les diferents parts del curs han estat triades per a cobrir diferents àmbits professionals així com per facilitar l'aprenentatge i el seu interès pedagògic.

El curs és teòric-pràctic realitzant exercicis durant les classes en un entorn real SAP amb dades de pràctiques.